Polityka prywatności

Kategorie
 
 
 
 
 

Polityka prywatności

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Bartosz Jarzęczka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Jarzeczka ESCOLI,  ul. Pąsowej Rózy 9/2, 05-500 Nowy Wola, NIP 5542682487.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. W celu wykonania umowy sprzedaży  przetwarzamy:
 • imię,
 • nazwisko
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu ,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy:
 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia,
 • ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 

 1. W celu przesyłania powiadomień e-mail przetwarzamy:
 • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją umowy sprzedaży).

 

 1. W celu przesyłania powiadomień sms o komunikatach przetwarzamy:
 • numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

 1. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • numer NIP,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa;

 

 

 1. W celu udzielenia rabatu przetwarzamy:
 • imię,
 • nazwisko
 • adres e-mail.
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

 

 1. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

 1. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratorem jest administrowanie stroną internetową);

 

 

 

 1. Cookies
 1. Na stronie internetowej Administrator  wykorzystuje tzw. Cookiem.  Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Pana/Pani przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Mogą być one odczytywane przez  system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka).
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
 1. uwierzytelniania użytkowników oraz ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 2. sprawnego działała  witryny i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych - zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie.
 3. identyfikacji  korzystających ze strony internetowej oraz błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Służą do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 4. umożliwienia podtrzymania sesji, co oznacza, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła;
 5. analizy sposobu korzystania przez użytkowników  ze strony internetowej. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie realizacji umowy sprzedaży.
 2. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym, konieczne jest podanie imienia, nazwiska ….. oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę,  konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru NIP. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją zamówienia, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 4. Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać powiadomienia smsem o promocjach i ofercie handlowej, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.
 5. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymywać rabaty na przyszłe zakupy, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani  profilowaniu.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach mam prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne celem prawidłowego funkcjonowania konta użytkownika oraz abym mógł wykonywać umowę sprzedaży. Mogę przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom przeze mnie upoważnionym – moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecę czynności wymagające przetwarzania danych,
 3. innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych, firmom obsługującym szybkie płatności.
 4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
  VeContact
  [Email marketing: Państwa dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają nas w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach znajdujących się w koszyku. Jednym z takich dostawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj.]
  DA (VePanel)
  [Digital Assistant: Państwa dane osobowe udostępniamy zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają nas w dostosowywaniu prezentowanych na stronie treści do Państwa potrzeb, w tym w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert. Jednym z takich usługodawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj.]
  ADS
  [Reklamy: Państwa dane osobowe możemy udostępnić zewnętrznym usługodawcom, który wspierają nas w realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych. Jednym z takich usługodawców jest spółka [Ve Global UK Limited]. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj.]

  Link do polityki prywatności: https://www.ve.com/privacy-policy 

 5. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

 

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu usunięcia konta użytkownika, co najmniej przez okres obowiązywania rękojmi/gwarancji jakości, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu umowy sprzedaży, do czasu jej cofnięcia. 
 2. Niezależnie od powyższego, dokumenty księgowe przechowujemy przez okres 5 lat – dotyczy to przede wszystkim faktur VAT, na których umieszczone są Pani / Pana dane osobowe.

 

 

 

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Ma Pan/Pan prawo do:
 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

2) Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w   dowolnym  momencie gdy:

 • Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 • Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego

a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;

 

 1. Uprawnienia, o których mowa w punkcie 1) i 2)  może Pan/Pani realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: info@escoli.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja